“จะขอดูแลเคียงข้างลูกค้าและพันธมิตรเสมอ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเพื่ออนาคตที่ดีกว่า”

ยินดีให้คำปรึกษา และช่วยแนะนำเรื่องต่างๆหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเริ่มสร้างแบรนด์ คิดค้น พัฒนาสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผลิตสินค้า
การจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฏหมาย รวมไปจนถึงด้านการตลาด หรือแนวทางวางแผนการตลาด เพื่อธุรกิจระยะยาว ที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วย

Vnibeauty @ 2018 All Right Reserved